Contact us

Action Church
(Christian Zhunan Holiness Church)
No. 212, Zhongzheng Rd., Zhunan Township, Miaoli County 350, Taiwan (R.O.C.)
TEL:037-469040
FAX:037-484622